Riksdagspartierna engagerar sig i communities

”Riksdagspartierna engagerar sig i communities (…)
– Möjligheten för politikerna är att ha en direktdialog med väljargrupper. (…)
Philip Wendahl jobbar på pr-byrån Westander i Stockholm med bland annat opinionsbildning på nätet.
– Det är nya målgrupper som nås, människor som ofta står helt fria från partipolitiska bindningar eller intressen, människor som många gånger är förstagångs- eller andragångsväljare.”

SR P3 Nyheterna den 31 augusti 2007