Så hanterar du klimatskeptiker

”Så hanterar du klimatskeptiker (…)
I boken Klimatkoden av Pär Holmgren och Jessica Cederberg Wodmar tas problematiken kring klimatskeptiker upp.
Enligt boken består åtta procent av den svenska befolkningen av klimatskeptiker, som menar att klimatfrågan är en trend som kommer att passera. De försöker aktivt övertyga människor att inte gå på ’klimatbluffen’.”

Miljöaktuellt.se den 18 november 2009