Så når du politikerna

”Så når du politikerna (…)
Från politikernas håll efterfrågas även en större öppenhet.
– Påverkan ska ske öppet och inte dolt. Alltför många lobbyister vägrar tala om vilka intressen de representerar. Fler borde göra som Westander och tala om vilka kunder de jobbar för, säger Lars Ohly (V).”

Dagens Media den 23 juni 2010