Samarbetsorganisationen...

”Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige har efter en upphandling skaffat pr-byrå som ska hjälpa till att utbilda patientföreträdare i opinionsbildning. Valet föll på Westander.”

Dagens Opinion den 18 oktober 2021