Sandro Wennberg har jobbat…

”Sandro Wennberg har jobbat som kommunikationschef på Palmecentret och som omvärldsanalytiker på Socialdemokraternas partistyrelse. I dag jobbar han som konsult på Westander.”

Dagens Opinion den 30 juli 2012