Sedan början av...

”Sedan början av 2000-talet har kommuners kommunikation mer börjat likna företagens, menar Daniel Olsson.
– Ett varumärke är ett knippe associationer. För att det ska stärkas behöver man välja vad man lyfter fram. Företag har länge jobbat enligt den här strategin och nu har det blivit vanligare att myndigheter och organisationer också jobbar så.”

Tidningen Vision den 4 juni 2021