Sifo: Svenskar kräver öppenhet...

”Sifo: Svenskar kräver öppenhet av lobbyföretag
Tre av fyra svenskar tycker att riksdagen bör kräva att PR- och lobbyföretag öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av PR-byrån Westander.
78 procent av svenskarna anser att riksdagen bör kräva av PR- och lobbyföretag att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 10 procent är emot förslaget medan 11 procent inte har någon åsikt i frågan.”

Journalisten.se den 15 juli 2009