Skandalerna kring försäkringsjätten Skandia...

”Skandalerna kring försäkringsjätten Skandia har lett till den största uppmätta förlusten av förtroende hittills i det svenska näringslivet. (…)
– Jag förmodar att Skandias telefonförsäljare idag ägnar sig mer åt att försvara företaget än att sälja sina produkter. (…)
– Nu behöver Skandia en ledning som är fokuserad på affärsverksamheten och som kan få hela företaget med sig, som kan få de anställdas förtroende.”

Patrik Westander kommenterar Skandias minskade förtroende i Rapport, SVT1, den 12 januari 2004