Skänk miljöpengen till rätt klimatföretag

”Skänk miljöpengen till rätt klimatföretag (…)
– Det finns i dag ingen oberoende certifiering av de här företagen, tyvärr. Den bästa vägen är i stället Gold Standard, säger Jessica Henryson, författare till rapporten ’Klimatneutrala företag’.”

Aftonbladet den 21 februari 2007