Skulle Arla ha använt sig av andra strategier?

”Skulle Arla ha använt sig av andra strategier?
Henrik Westander, Westander Publicitet & Påverkan, bosatt i Danmark:
– Proportionerna kunde ingen förutse. Men de hade kunnat agera snabbare. Det var bra att de tog avstånd från karikatyrerna och skänkte pengar till Röda halvmånen, men om de agerat redan innan butikerna började plocka bort deras varor hade kanske skadan kunnat mildras.”

Veckans Affärer den 31 maj 2007