SL sämst i pressundersökning

”SL sämst i pressundersökning
Hamnar sist i en undersökning där samtliga av landets länstrafikbolag rankas efter antal pressklipp per resa. Det är pr-byrån Westander som undersökt hur stor publicitet landets länstrafikbolag fick under första halvåret 2012. Antalet gånger som länstrafikbolagen har förekommit i medier har jämförts med antalet resor gjorda med kollektivtrafiken i länet.”

Norrteljetidning.se den 13 september 2012