Snällhet är lönsamt

”Snällhet är lönsamt (…)
– Snällhet handlar inte alls om att vara mesig, kravlös och konflikträdd. Snällhet är ett val av förhållningssätt, att vilja andra väl. Om kollegorna i grunden litar på att jag vill dem väl fungerar det så mycket bättre när jag är tydlig, ställer krav och ger konstruktiv kritik.”

Patrik Westander i Personal & Ledarskap # 11 2016