Snällhet är lönsamt…

”Snällhet är lönsamt för konsultföretaget
Givet ett tillräckligt långt perspektiv är snällhet alltid effektivt och lönsamt. Det säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander som har en uttalad snällhetskultur.”

Personal & Ledarskap den 23 december 2016