”Snällhet handlar inte om mesighet”

”’Snällhet handlar inte om mesighet’
Hallå där… Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, som startar Sveriges ’möjligen första kurs i snällhet’. (…)
Vilka riktar sig er snällhetskurs till?
– Personer som jobbar i välfungerande kunskapsföretag och som vill se etablerandet av en snällhetskultur som en hävstång till att gå från att vara välfungerande till att bli väldigt bra – eller kanske bäst.
– Det handlar delvis om att vara snäll på det personliga planet, men också om att sätta snällheten i system på arbetsplatsen. Det gör man genom att skapa mekanismer som uppmuntrar de anställda att vilja andra väl, exempelvis genom att skapa en återkopplingskultur och genom att på ett involverande sätt bygga en värdegrund som betonar samarbete.”

Dagensmedia.se den 8 december 2015