Socialdemokraternas vändning…

”Socialdemokraternas vändning om partibidragen är ett bakslag för svensk öppenhetstradition. Dessutom skadar det partiet i ett redan svårt läge. (…)
Sverige har en av västvärldens öppnaste offentliga förvaltningar men ett av de mest slutna partisystemen. Att Socialdemokraterna nu – åtminstone tillfälligt – har släppt kravet på lagstiftning om öppenhet är ett bakslag för den svenska öppenhetstraditionen. (…)
Sandro Wennberg, s-märkt pr-konsult på pr-byrån Westander”

Svenska Dagbladet Brännpunkt den 29 november 2011