Stödet för att bygga…

”Stödet för att bygga den 27 mil långa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå är starkt, även på politisk nivå, hävdar Norrbotniabanegruppen och hänvisar till den opinionsundersökning man låtit pr-byrån Westander göra. I undersökningen ställdes frågan om regeringen snarast bör ge klartecken till att bygga Norrbotniabanan enligt det förslag Trafikverket lagt fram, den riktades till de drygt 500 riksdagskandidater som legat bäst till i de opinionsundersökningar Ekot gjort under våren och svarsfrekvensen ska ha varit 72 procent.”

Entreprenad den 27 augusti 2014