Stödgrupp för polis…

”Stödgrupp för polis har på 5 dagar växt till en av Facebooks största
Birger Lycken, kris- och ledarskapskonsult på pr-byrån Westander, menar att politiker måste förhålla sig frågor som berör snarare än själva inlägget.
– Politiker måste självklart ta upp de frågor som engagerar och upprör. De som skyller exempelvis problemen inom sjukvården på invandringen är visserligen en minoritet men de förtjänar ändå ärliga svar. Problemet med det här inlägget handlar inte om faktafrågan, forskningen har länge visat på att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men det är också vi män. Att ensidigt fokusera på etnicitet och härkomst urholkar den svenskaste av alla värderingar, tilliten mellan människor. Lägre tillit leder till minskad trygghet och sämre tillväxt, det borde politikerna säga, säger Lycken.”

Resume.se den 8 februari 2017