Svenska solenergiföreningen gör nu en satsning...

”Svenska solenergiföreningen gör nu en satsning på att lyfta upp solenergin på den politiska dagordningen. Solenergiföreningen inleder därför ett samarbete med pr-byrån Westander.
– Westander kommer att utarbeta en kommunikationsplan med målet att förbättra villkoren och öka intresset för el och värme från sol i Sverige. Tanken är att formulera tydliga budskap till politiska beslutsfattare, andra intressenter och relevanta målgrupper både på marknadssidan och den politiska sidan på departement och myndigheter. Solenergin växer snabbt i bland annat Tyskland och Spanien inom EU. I Sverige har vi inte fokuserat på solenergi som vi borde gjort. Det saknas instrument för en kraftfull marknadsutveckling, säger Andrew Machirant, styrelsemedlem i Svenska solenergiföreningen, till Energi Online.”

Energi Online den 10 november 2008