Svenskt Näringsliv...

”Svenskt Näringsliv undersöker företagsklimatet (…)
– Enklaste metoden för att få ett brett genomslag i alla Sveriges kommuner det är att man rangordnar kommunerna och länen.”

Henrik Westander i SVT Mittnytt den 23 april 2012