Tanja Tabrizian Selfors…

”Tanja Tabrizian Selfors, pr-konsult på Westander, ställer sig också kritisk till krishanteringen i fallet Mehmet Kaplan. Framförallt riktar hon kritik mot Miljöpartiets krishantering. (…)
– Kaplans avgång är en följd av två misslyckanden. Han har själv tidigare misslyckats med att leverera i sin roll som bostadsminister. Miljöpartiet har heller inte visat att de tar kritiken mot Kaplans tvivelaktiga kontakter på allvar, utan försökt att förminska problemet.”

Resume.se den 18 april 2016