Tankesmedjan Humtank anlitar Westander…

”Tankesmedjan Humtank anlitar Westander för pr
Humtank vill visa vilken stor betydelse språk och andra humanistiska ämnen har för samhällsutvecklingen. Nu inleder de ett samarbete med pr-byrån Westander. (…)
– Något Humtank gjorde tidigare var att göra en Sifoundersökning där de tittade på vilket språk folk helst skulle vilja lära sig. Kinesiska kom på andra plats, så det var en nyhet. Det kan man använda för att poängtera humanorians roll för en långsiktig ekonomisk utveckling, säger Mikael Persson och fortsätter:
– Just kinesiska är ett exempel på att det finns dålig beredskap om man jämför med efterfrågan bland unga och behovet i näringslivet.”

Dagensmedia.se den 6 februari 2015