Thomas Ekelund, konsult på pr-byrån Westander…

”Thomas Ekelund, konsult på pr-byrån Westander, konstaterar att det inte blev några större politiska utspel i år.
– Jag har sett lite mindre av politik och lite mer av seminarier. Att det är färre utspel tycker jag är en trend. Kampen om medieutrymmet har varit hård under många år.”

Gotlands Allehanda den 6 juli 2015