Tidigare under helgen...

”Tidigare under helgen presenterades en annan Sifoundersökning, som pr-byrån Westander beställt, som visade att förtroendet för Juholt som eventuell statsminister rasat till nya bottennivåer. Endast 15 procent uppgav sig ha förtroende för honom som en framtida statsminister, medan Reinfeldt tillmäter förtroende hos 68 procent. Mer än var fjärde S-väljare – 27 procent – uppger att de känner störst förtroende för Reinfeldt, när de ombeds välja mellan de båda största partiernas ledare.”

Hudiksvalls Tidnings ledare den 24 oktober 2011