Tilliten är kanske...

”Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar. Sverige har mycket att förlora om SD:s splittrande retorik får genomslag och SD-väljarnas låga tilllit
till sina medmänniskor börjar sprida sig bland väljarna.”

Patrik Westander och Frida Blom i Jönköpings-Posten den 31 augusti 2018