Tio tips för bättre feedback

”Tio tips för bättre feedback
Hur etablerar man en god återkopplingskultur? Här är tio konkreta tips att inspireras av.
Feedback och återkoppling är viktiga ingredienser i en verksamhet som vill bygga en förbättringskultur. Pr-byrån Westander har under många år arbetat systematiskt med att bygga en stark återkopplingskultur inom företaget. Birger Lycken, ansvarig för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap, delar med sig av sina tio bästa tips för att sätta återkopplingen i system på arbetsplatsen.”

Kvalitetsmagasinet den 4 april 2017