Transportstyrelsen arrangerar…

”Transportstyrelsen arrangerar trafiksäkerhetskonferens i Almedalen
Transportstyrelsen bjuder in till ett seminarium om en av de mest omdebatterade trafiksäkerhetsfrågorna just nu. (…)
Moderator: Birger Östberg, Westander.”

Transportochlogistik.se den 13 juni 2014