Tre rutinerade Brysselexperter...

”Tre rutinerade Brysselexperter frågas ut av DI (…)
Har lobbyister för mycket makt inom EU?
– Nej, inte generellt. Lobbying är i grunden något positivt och lobbyister bidrar till att politikerna får bättre beslutsunderlag. Problemet är alla de som inte lobbar, att olika intressen i samhället har helt olika möjligheter att göra sig hörda. Jag såg gärna fler lobbyister för konsumentintressen.
Borde lobbyister ändra sitt arbete på något sätt mot EU för att öka förtroendet för branschen?
– Vi som är professionella lobbyister bör ta avstånd från legoknekteri och hemlighetsmakeri, genom att bara ta lobbyinguppdrag som vi själva sympatiserar med och dessutom öppet redovisa uppdragsgivarna. Den dolda lobbyingen i form av falska gräsrotsrörelser eller förment oberoende tankesmedjor, som är relativt vanlig i Bryssel, är alltid ett demokratiproblem.”

Jean-Daniel Maurin uttalar sig i Dagens Industri den 3 juni 2009