Två av tre riksdagskandidater…

”Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet. (…)
IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ’Stora valenkäten’, 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på frågan: ’Vilket av nedan anser du är det allvarligaste miljöproblemet i Sverige?’”

IVL.se den 14 augusti 2018