Två av tre vill veta om lobbyistnyheter

”Två av tre vill veta om lobbyistnyheter (…)
Hela 66 procent av svenskarna tycker att tidningarna öppet bör redovisa när deras nyhetsmaterial tillkommit på initiativ från lobbyister och pr-konsulter. Bara 16 procent är emot förslaget, medan 18 procent inte har någon åsikt i frågan. (…)
Undersökningen är beställd av Westander Publicitet & Påverkan.”

Resume.se den 17 november 2004