Under 2009 uppgick Westanders...

”Under 2009 uppgick Westanders byråintäkt till 25,1 miljoner kronor, en minskning med 3 procent jämfört med året före.
– Förra året blev Westanders första verksamhetsår någonsin utan tillväxt, trots att byråintäkten faktiskt ökade med nio procent under fjärde kvartalet. I efterhand kan vi konstatera att vi var onödigt försiktiga med rekrytering under lågkonjunkturen, säger byråns vd Patrik Westander i ett pressmeddelande.
Westander har i dagsläget 24 anställda, men fler ska det bli.
– Vi ska rekrytera åtminstone sex kompetenta och engagerade pr-konsulter i år. Konjunkturen har mycket tydligt vänt upp igen och våra uppdragsgivare visar en ökad framtidstro, säger Patrik Westander.”

Dagensmedia.se den 15 januari 2010