Under Almedalsveckan fick…

”Under Almedalsveckan fick ärkebiskop Antje Jackelén ta emot ett pris av pr-byrån Westander, den pr-byrå som har Svenska kyrkan som kund. Nu har Dag Sandahl skrivit en motion till kyrkomötet där han föreslår att kyrkomötet beslutar att beklaga att allmänheten vilseletts och att kyrkostyrelsen får i uppdrag att undersöka om Svenska kyrkan kan säkras mot kupper som minskar trovärdigheten. Det var på bloggen Kyrkliga ting som det avslöjades att pr-firman följt sin egen pr-handbok att utdela ett pris för att skapa uppmärksamhet.”

Östran den 14 juli 2014