Under Demokrativeckan i Sundsvall presenterade...

”Under Demokrativeckan i Sundsvall presenterade PR-byrån Westander en opinionsundersökning som visade att 76 procent av svenska folket tycker att riksdagen ska tvinga PR- och lobbyfirmor att öppet redovisa sina uppdrag. PR-branschen menade att kampanjen var ett paradoxalt PR-trick som avsåg att gynna byråns egen synlighet. Att svenska folket är kritiska mot lobbyismen råder det mindre tvekan om. Det visas också i en aktuell SOM-undersökning vid Göteborgs universitet.”

DIK-Forum den 19 oktober 2004