Under demokrativeckan presenterade pr-byrån...

”Under demokrativeckan presenterade pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan en rapport där det förs en diskussion om att reglera och registrera lobbyisterna. (…)
Den viktigaste synpunkten är ändå inte om och hur en kontrollapparat skulle kunna se ut, snarare är det betydelsefullare att föra en debatt om lobbyisters arbetsetik och metoder. (…)
En svårighet är till exempel när olika intressen seglar under falsk flagg, att de inte står för vilka de är och vad de gör, utan använder bulvaner.”

Huvudledaren i Sundsvalls Tidning den 17 september 2004