Under frågestunden…

”Under frågestunden på ett stort seminarium om Edward Snowden tar en representant för ett nytt parti mikrofonen och berättar hur bra det går för partiet. Efteråt får jag veta att det irriterande tipset att stjäla mikrofonen står i pr-firman Westanders pr-handbok under kapitlet ’10 tips för att lyckas i Almedalen’. Man får också rådet att ha en färgglad t-shirt och att ’regimskiftessäkra’ sitt minglande. En bra pr-konsult har goda relationer med båda blocken.”

Aftonbladet den 4 juli 2014