Underbarn med vägen…

”Underbarn med vägen utstakad
Året var 1999. Sofi Löfstedt och Gustav Fridolin blev valda till språkrör för MP:s ungdomsförbund. Båda var rekordunga: hon 19, han bara 15. Ett starkt minne, berättar Sofi Klang, som hon numera heter, är att Gustav Fridolin alltid använde sig av tillägget jr.
– Jag tror det var väldigt medvetet av honom att använda junior i sitt namn. Gustav har alltid förstått vilka egenskaper han kan ha nytta av. Han förstod att det var positivt att han var ung.
Under sin tid i Grön ungdom misslyckades Gustav Fridolin att driva igenom en modell med bara ett språkrör. Men någon dominant person är han inte, säger Sofi Klang. Han tar mycket plats men lyfter också fram andra.”

Svenska Dagbladet den 21 maj 2011