Undersökningen är beställd av pr-byrån Westander...

”Undersökningen är beställd av pr-byrån Westander, och kommer att genomföras en gång i veckan fram till valet.”

Dagens Nyheter den 15 augusti 2006