Utan kårjobbet hade hon aldrig…

”Utan kårjobbet hade hon aldrig varit på pr-byrån I mitten av förra decenniet arbetade Johanna Look med information på filosofiska fakultetens studentkår, StuFF. I dag är hon pr-konsult.
– Utan åren på kåren hade jag aldrig varit här, säger hon. (…)
Johanna Look arbetar tillsammans med ett 20-tal andra på pr-byrån Westander i Stockholm.”

LiU magasin nr 1 2012