Utnämningarna är ett bra betyg...

”– Utnämningarna är ett bra betyg på våra konsulters stora engagemang. Westander har gått rakt genom en tuff lågkonjunktur med nöjda kunder, god lönsamhet och en dryg tredubbling av omsättning, säger Patrik Westander.
Under de senaste tre åren har Westanders omsättning ökat med 244 procent till 17,5 miljoner kronor 2005.”

Linköpings Tidning den 21 november 2006