Varför är det så tyst...

”Varför är det så tyst om Vårdförbundets strejk?
– Inför konflikter är fackförbund duktiga på att trumma upp stöd i opinionen med hjälp av rapporter och utspel som visar på hur underbetalda de är, men när strejken pågått ett tag brukar sympatierna för de strejkande minska. Det kan vara så att Vårdförbundet medvetet ligger lågt, men tystnaden kan också bero på att de helt enkelt inte var tillräckligt förberedda på en konflikt.”

Johannes Hylander i Radio Kalmar den 20 maj 2008