Vi är alla för öppenhet som begrepp...

”Vi är alla för öppenhet som begrepp i demokratin, men det finns gränser för det. Och en sådan gräns är att ingen vill ha ett samhälle där man kan klampa in på Ericssons huvudkontor och få insyn i precis deras processer, hur de funderar när de ska påverka politiska beslut. Och när Patrik här säger att man kan gå in på deras hemsida, visst kan man göra det, men det enda som står där är vilken kund de arbetar för och att de arbetar med ett opinionsbildningsprojekt. Hur det sedan går till det vill inte ens Westander avslöja. Det är en gräns för oss alla.
Programledaren: Och det spelar inte så stor roll då att få veta vilka kunder de har?
Det är trevligt för dem, men jag kan ifrågasätta den demokratiska nyttan.”

Martin Borgs, pr-konsult på Hill & Knowlton, debatterar med Patrik Westander och ifrågasätter Westanders öppenhetskrav i P1 Morgon den 8 september 2004