”Vi är jättenöjda”

”’Vi är jättenöjda’ (…)
Vårt högt ställda mål, som också kommunicerades på förhand till uppdragsgivarna, var en svarsfrekvens på 50 procent. (…)
Stora valenkäten underlättar för riksdagskandidaterna att visa för väljarna vad de tycker i olika sakfrågor. Därför är det extra trevligt att nu kunna konstatera att den slutliga svarsfrekvensen blev 60 procent. Den lägsta enskilda svarsfrekvensen bland de 46 frågorna uppgick till 56 procent.”

Maria Hazard och Patrik Westander replikerar i Veckans Brief den 10 juni 2010