Vi märker av en ökande aktivitet...

”Vi märker av en ökande aktivitet hos landets pr-byråer när det gäller att entusiasmera kunder och andra inför årets Almedalsvecka. Varken mellanvalsår eller lågkonjunktur tycks minska intresset för arrangemanget.
Onsdag den 11 februari kl. 8.00-9.30 är det Westander som bjuder in till frukostseminarium. Frukost serveras från kl. 8.00. Tre Almedalsveteraner ger sin syn på Almedalen som arena för påverkan och delar med sig av sina bästa tips på hur man lyckas föra ut sina budskap och knyta viktiga kontakter under den intensiva veckan i Visby. I panelen: Birgitta Ohlsson (fp), Helena Fornstedt (Statoil) samt Sören Juvas (RFSL).”

Almedalsbloggen.se den 23 januari 2009