Vi ska sympatisera med de ärenden...

”Vi ska sympatisera med de ärenden vi driver. Så länge som vi gör det och så länge som vi bedriver den här verksamheten helt öppet, så är det här helt oproblematiskt – som jag ser det – sett ur ett demokratiperspektiv.”

Patrik Westander i Studio Ett, P1, den 30 januari 2001