Viktigt att visa upp sig för väljarna

”’Viktigt att visa upp sig för väljarna’ (…)
– Det finns några viktiga råd som jag ger till företrädare från de politiska partierna, säger Mikael Persson. Det är viktigt att man som politiker visar upp sig på gator och torg och delar ut broschyrer även mellan valen och inte bara några månader innan det är dags för val. Man ska som politiker vara ärlig och ta upp ämnen som man själv är intresserad av och inte bara ta upp ämnen som väljarna anser vara viktiga. Det handlar om att som politiker vara trovärdig inför väljarna.”

Mikael Persson i Bohusläningen den 26 september 2017