Vilka mer långtgående effekter…

”Vilka mer långtgående effekter kan man då förvänta sig att Prime-affären skapar? (…)
Och vilka blir följderna för den allt mer ifrågasatta pr-branschen? Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, försöker vara lågmält optimistisk.
– Jag hoppas det här kommer att leda till fler öppenhetsdiskussioner. Diskussioner om behovet av självreglering inom branschen, alternativt lagreglering. (…)
Själva lobbyingen är däremot något vi ska värna, det säger Patrik Westander med en brinnande övertygelse. Själv har han bland annat lobbat med framgång för en avreglering av Sveriges elmarknad.
– Det stora demokratiska problemet med lobbyismen är ojämlikheten vad gäller resurser. Problemet är alla de som inte lobbar. Det är oerhört angeläget att man försöker påverka politiska beslut. Det är snarare en skyldighet än en rättighet. Men det ska ske öppet.”

Expressen den 31 december 2010