Vill du få uppmärksamhet...

”– Vill du få uppmärksamhet gäller det att inte tänka på vad du själv tycker är intressant, utan vad medierna är intresserade av, säger Henrik Westander. (…) Många grupper drar sig för att formulera sitt budskap enligt mediernas egen logik. Priset de betalar är att inte nå ut.”

Henrik Westander i boken Motstånd av Dielemans/Quistbergh, Bokförlaget DN, januari 2001