Vinnarna i Dagens Industris…

”Vinnarna i Dagens Industris och Regis byråtävling är klar. (…)
Pr-byråernas tungviktskategori, ’pr-byråer med byråintäkt över 25 mkr’, vinns av Westander. (…)
PR-byråer med byråintäkt över 25 mkr
1 (1) Westander
2 (2) Gullers Grupp
3 (-) Grayling”

Dagensmedia.se den 23 februari 2011