Westander är en mellanstor…

”Westander är en mellanstor pr-byrå men klår sina konkurrenter på publicitet. (…)
Resumé har undersökt hur uppmärksamheten ser ut runt de största kommunikationsföretagen. (…)
Bland pr-byråerna uppmärksammas Springtime och JKL mest efter Westander och Prime.”

Resumé den 10 november 2011