Westander är en stark förespråkare…

”Westander är en stark förespråkare för att regeringen ska införa hårdare regler för lobbyverksamhet eftersom Precis, branschorganisationen, etiska regelverk är för svagt. Han vill bland annat se starkare krav på öppenhet. Men att från branschens sida ställa sig emot chockerande bilder på offentlig plats är inget han tror på.
– Så länge det sker inom ramen för vår lagstiftning tycker jag det är bra att allas röster får göra sig hörda.”

Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander i Bohusläningen den 1 augusti 2017