Westander bidrar till fossilfritt flyg

”Pr-byrån Westander är medlem i det nystartade innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. (…)
– Resor är i grunden något positivt som minskar avståndet mellan människor och kulturer. Vi vill bilda opinion och bidra till politiska beslut som minskar flygnäringens klimatbelastning, säger Daniel Hirsch, pr-konsult på Westander Klimat och Energi.”

Energipress.se den 13 november